MATBEG

Benzersiz bir matematik uygulamasıyla tanışın.

Nedir?

 

MATBEG bir matematik uygulamasıdır ve öğrencilere kısa cevaplı ve açık uçlu sorular yöneltilerek uygulanır.

Uygulada ayrıca öğrencilere belli aparatlar yardımıyla çözebilecekleri sorular yöneltilir.

Ne değildir?

MATBEG matematik olimpiyatı değildir. Öğrenciler bir yarışa sokulmazlar.

Herbir öğrenciye kendisine özgü geri bildirim karnesi verilir.

 

Amacı Nedir? Değerlendirme nasıl yapılır?

MATBEG ekibi, öğrencilerin birçok konunun öğrenilmesinde ve kazanımların sağlanmasında matematiksel becerilerin öneminin farkındadır. Bu sebeple öğrencilerin matematiksel becerilerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi gerektiğine inanır. Bu yönde geliştirilen kısa cevaplı, açık uçlu sorularla öğrencinin beceri düzeyleri belirlenmeye çalışılır. Etkin geri bildirim verilerek becerilerin geliştirilmesi amaçlanır. Değerlendirme yapılırken öğrenciye ait cevap kağıdı MATBEG tarafından hazırlanan puanlama anahtarı kullanarak okunur. Öğrencinin yaptığı hataların, geliştirilmesi gereken kısımların ve beceri alanındaki başarılarının detaylı olarak gösterildiği karnesi hazırlanır. Amacımız, öğrenciye ait planlamalar yapılırken aynı zamanda öğretmenlere ve okul yönetimine bilgilendirici detaylı bir belge sunmaktır. Kısaca öğrencinin gelişmesi ve başarının artırılabilmesi icin destekleyici somut geri bildirimlere sahip olabilmek ve bunu paylaşmak amaçlanır.

Sorular Nasıl Hazırlanır?

 

Sorular matematik öğretmenleri, ölçme değerlendirme uzmanları ve alan uzmanlarınca hazırlanır. MATBEG ekibi soruların hazırlanması değerlendirme aşamaları gibi süreçler için üniversite öğretim üyeleriyle işbirliği yapmaktadır.

Tanıtım videomuzu izleyin !